ENERGY-XGEN

Turbiny wiatrowe

Turbiny wiatrowe można podzielić na dwie główne grupy: o pionowej (HAWT) i poziomej (VAWT) osi obrotu. Występują w różnych wartościach mocy znamionowej. Posiadamy w ofercie turbiny wiatrowe zarówno do zastosowania indywidualnego w gospodarstwach domowych jak i szeroko rozumianych zastosowań przemysłowych oraz komercyjnych (farmy wiatrowe, hybrydowe). Ze względu na przepisy i łatwość montażu odbiorcom indywidualnych proponujemy turbiny HAWT 10kW lub układy hybrydowe – HAWT 5kW + 5kW panele FV. Systemy hybrydowe warto doposażyć w układ magazynowania energii oraz nowoczesny, opatentowany piec triodalny będący oszczędniejszym oraz bardziej efektywnym i ekonomicznym w zakupie i eksploatacji rozwiązaniem niż pompy ciepła.

Przekonstruowana przez naszą firmę turbina SENTINEL X-WIND (typu HAWT) o mocy znamionowej 5kW generuje o 16,7% mocy w jednostce więcej.

Odbiorcom przemysłowym i komercyjnym proponujemy nasze turbiny wiatrowe oraz systemy i układy hybrydowe o większych mocach połączone w zestawy z magazynami energii, elektrolizerami, piecami triodalnymi lub wodorowymi.