ENERGY-XGEN

Hybrydowe systemy zasilania

Hybrydowe systemy zasilania mają na celu zapewnienie kompleksowego wyposażenia budynków mieszkalnych i komercyjnych w narzędzia i rozwiązania służące do produkcji, magazynowania i wykorzystywania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

Do produkcji energii posłużą turbiny wiatrowe połączone w systemie z panelami fotowoltaicznymi.

Wyprodukowana energia trafia do odbiorników w postaci wszelkiego rodzaju urządzeń elektrycznych oraz pieców grzewczych lub systemów chłodzących.

Nadmiar energii zostaje magazynowany w magazynach energii lub w postaci wodoru. Zmagazynowana energia jest wykorzystywana w czasie mniejszej produkcji energii elektrycznej z OZE.

Nad całym hybrydowym systemem zasilania czuwa stabilny i bezpieczny program zarządzający wykorzystujący elementy sztucznej inteligencji, połączony z danymi meteorologicznymi. Wszystko w celu antycypacji najbardziej optymalnego trybu pracy całej instalacji.