ENERGY-XGEN

ENERGY-XGen to projekt, którego celem jest działanie na rzecz redukcji emisji CO2.

Pierwszym etapem jest budowa Fabryki Wodoru, do zasilania której wykorzystana będzie energia pozyskana z OZE. Do realizacji tego projektu wykorzystujemy najnowsze rozwiązania z zakresu produkcji zielonego wodoru a także odzyskiwania energii tak aby zredukować do zera ślad węglowy. Następnym etapem, który zostanie wprowadzony jest zmiana sposobu myślenia o źródłach energii, jej odzyskiwania. W nasze działania włączamy samorządy, które muszą zaangażować się w działania społeczne tak aby transformacja energetyczna przebiegała sprawnie i bez sprzeciwu obywateli. Kolejnym etapem jest rozpowszechnienie transportu publicznego przekształconego w zero emisyjny, gospodarka energetyczna całych obszarów miejskich korzystająca z odnawialnych i zero emisyjnych źródeł energii. Celem jest również odzyskiwanie energii oraz pochłanianie CO2 z powietrza i przetwarzanie go w źródło energii. Pierwszy etap już realizujemy, na wprowadzenie wszystkich dajemy sobie 10 lat.