USŁUGI DEKONTAMINACJI

Dekontaminacja

Proces polegający na usunięciu i dezaktywacji patogenów, które znajdują się w pomieszczeniach i na używanych sprzętach, a w wyniku bezpośrednich kontaktów zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi. Procesowi dekontaminacji poddawane są całe pomieszczenia wraz ze wszystkimi znajdującymi się w nich urządzeniami (elektronicznymi) z wykorzystaniem zaawansowanej technologii opartej na nadtlenku wodoru.

System dekontaminacji pomieszczeń i sprzętów SENTINEL room gwarantuje najwyższy poziom redukcji mikroorganizmów patogennych, zapewniając tym samym najwyższy poziom bezpieczeństwa mikrobiologicznego. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają redukcję Geobacillus stearothermophilus 106 o 6 rzędów wielkości (6 logarytmów). W celu zagwarantowania tak wysokiego poziomu redukcji oraz możliwości wykonania walidacji oparto się na metodologii działań zachodzących w procesach sterylizacji niskotemperaturowej narzędzi i sprzętów medycznych.
Pozytywnie zweryfikowane wszystkie próby badania skuteczności z użyciem urządzenia do dekontaminacji SENTINEL room, zmieniają perspektywę procesu dekontaminacji. Zautomatyzowana dezynfekcja ustępuje miejsca rzeczywistej sterylizacji pomieszczeń. SENTINEL room jest pierwszym i jedynym polskim systemem, który spełnia najwyższe standardy skuteczności i bezpieczeństwa w zakresie redukcji Geobacillus stearotermophilus 106 podczas jednego cyklu.
Skuteczny, bezpieczny i przyjazny w eksploatacji system do dekontaminacji pomieszczeń SENTINEL room, został stworzony, aby w pełni chronić pacjentów, personel oraz środowisko naturalne. W procesie wykorzystuje nadtlenek wodoru czyli substancję, której produktami rozpadu jest tlen atomowy i para wodna. Skuteczność systemu w redukcji obciążenia mikrobiologicznego o 6 log została sprawdzona poprzez wykorzystanie szczepów kontrolnych w procesie sterylizacji – Geobacillus stearothermophilus. Jest łatwy w obsłudze, dzięki zastosowaniu przyjaznego systemu sterowania oraz pełnej mobilności. SENTINEL room wykorzystuje najnowsze rozwiązania, między innymi w pełni automatyczny systemu poboru czynnika, czy zautomatyzowaną dyszę ultradźwiękową, pozwalając tym samym na bezpieczne i skuteczne stosowanie w celu wyeliminowania zagrożenia mikrobiologicznego.

Usługa wykonywana jest urządzeniem, które skutecznie redukuje mikroorganizmy patogenne w tym spory GEOBACILLUS STEAROTERMOPHILUS 106zapewniając redukcję o sześć rzędów wielkości (6 logarytmów) już podczas jednego cyklu; a to zapewnia skuteczne działanie – między innym przeciw: SPOROM BAKTERII (Clostridium difficile, Bacillus subtilis); PATOGENOM (prątki, bakterie w tym MRSA, grzyby); WIRUSOM (Polio, Adenowirus, HIV, HBV, HCV, Koronawirusy).

Korzyści profesjonalnej usługi dekontaminacji:

Oszczędność czasu – dzięki krótkim cyklom istnieje możliwość wykonania procesu po zakończonym dniu pracy;
oszczędność pieniędzy – brak wydatkowania środków na zakup urządzenia, przeglądów serwisowych i materiałów eksploatacyjnych;
brak zaangażowania personelu szpitalnego – nie nakładanie dodatkowych obowiązków;
gwarancja prawidłowego przygotowania pomieszczenia i przeprowadzonego procesu – usługa wykonana przez wykwalifikowanych doświadczonych specjalistów z wykorzystaniem osprzętu zabezpieczającego;
bezpieczeństwo aparatury i wyposażenia – podczas wykonywania procesu;
pewna ochrona zdrowia – zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa mikrobiologicznego, badania potwierdzają redukcję Geobacillus Stearothermophilus 106 o 6 rzędów wielkości (6 logarytmów);
dbałość o ekologię – technologia przyjazna dla środowiska, pacjentów i personelu;
zapewnienie ciągłości pracy – możliwość natychmiastowego wykorzystania pomieszczeń po procesie;
gwarantowana skuteczność potwierdzona dokumentacją – wydruk parametrów przebiegu procesu, bez konieczności zakupu dodatkowego sprzętu informatycznego.

OBSZARY NAJCZĘŚCIEJ PODDAWANE DEKONTAMINACJI

Szpitale:

Sale operacyjne i zabiegowe, szpitalne oddziały ratunkowe, intensywnej opieki i terapii medycznej, poradnie, oddziały leczenia oparzeń, izolatki, sale chorych (zwłaszcza w oddziałach zakaźnych), magazyny odpadów medycznych, centralne sterylizatornie, banki krwi, poczekalnie, sprzęty i urządzenia medyczne itp.

Gabinety lekarskie
i stomatologiczne:

Gabinety lekarskie, stomatologiczne, zabiegowe, izolatki, poczekalnie.

Laboratoria:

Pomieszczenia laboratoryjne, sprzęt laboratoryjny, komory laminarne, inkubatory, wiwaria, itp.

Przemysł farmaceutyczny:

Pomieszczenia produkcyjne, powierzchnie magazynowe, linie przesyłowe
i produkcyjne.

Transport medyczny,
publiczny i spożywczy:

Ambulanse ratownicze, strażackie, wagony kolejowe, autobusy, statki wycieczkowe, samochody transportowe – kontenery.

Weterynaria:

Gabinety weterynaryjne, sale operacyjne, gabinety zabiegowe, hotele, izolatki, poczekalnie dla zwierząt.

Miejsca użyteczności publicznej:

Pomieszczenia – sale w szkołach, przedszkolach, ośrodkach zdrowia, urzędy, poczekalnie itp.

Maksymalna skuteczność i ochrona sprzętu

Dekontaminacja oparta na systemie SENTINELroom wykorzystującym 12% nadtlenek wodoru (H2O2), to proces pozwalający osiągnąć 6 log w redukcji Geobacillus Stearothermophilus 106 i osiągnąć SAL 10-6 .
Zastosowanie procesu chroni pacjentów i personel przed skażeniami biologicznymi, pozwala zmaksymalizować czas użytkowania pomieszczeń. Wykorzystywana technologia oddziałuje na mikroorganizmy, które są niszczone przez wolne rodniki. Metodę tą cechuje bardzo najszersze spektrum aktywności wirusobójczej, bakteriobójczej, grzybobójczej i sporobójczej.
Stosowany czynnik jest równomiernie rozprowadzany w pomieszczeniu, co gwarantuje jego jednakowe stężenie w aktywnej postaci. Stosowana przez nas unikalna technologia umożliwia bezpieczną dekontaminację pomieszczeń wraz ze znajdującym się w nich sprzętem i aparaturą i nie ma wpływu na cykl życia delikatnej aparatury. Proces ten nie powoduje korozji i nie oddziałuje negatywnie na urządzenia (np. sprzęt diagnostyczny i komputerowy, aparaturę medyczną, instalacje, itp.), oraz metale i materiały budowlane.

Technologia procesu dekontaminacji

Przebieg poszczególnych faz jest sterowany i monitorowany przez nasz personel oraz dodatkowo przez samo urządzenie. Wcześniej umyte, przeznaczone do dekontaminacji pomieszczenie jest wypełniane H2O2 do momentu osiągnięcia stężenia biobójczego. W czasie fazy biodekontaminacji system utrzymuje nadtlenek wodoru w formie suchej mgły, dzięki czemu maksymalizowana jest skuteczność w danym otoczeniu. Cykl to proces „suchy”, ponieważ stężenie nadtlenku przez cały czas utrzymywane jest poniżej krytycznego punktu kondensacji.

W czasie fazy kontaktu z czynnikiem jego wprowadzanie do pomieszczenia zostaje wstrzymane. Czas cyklu zależny jest od wilgotności, kubatury pomieszczenia, i wyposażenia. Przeciętnie cykl, dla pomieszczenia o kubaturze 100m3 trwa ok. 1,5 godziny.

Metodę dekontaminacji z zastosowaniem SENTINELroom cechuje najwyższa skuteczność w pełnym spektrum aktywności bójczej. Poza tym wykorzystanie systemu to bezpieczna, i wydajna alternatywa dla dotychczas stosowanych technik dekontaminacji pomieszczeń, powietrza. Dodatkowo charakteryzuje się szeroką kompatybilnością materiałową. Proces dekontaminacji zachowuje wymogi bezpieczeństwa użytkownika i środowiska naturalnego.