DEKONTAMINACJA POWIETRZA W OBECNOŚCI CZŁOWIEKA

 

Redukuje bakterie, grzyby, wirusy (w tym koronawirusa) już w ciągu 30 minut do 99,95 %

Zapewnia bezpieczeństwo – inaktywuje mikroorganizmy poprzez fotokatalizę

Proces fotokatalizy jest szybki (cichy, bezobsługowy), ekologiczny i efektywny

 

Dekontaminator Sentinel Clean Air dedykowany jest szczególnie dla :

 • gabinetów lekarskich, sal chorych, poczekalni, sal rehabilitacyjnych
 • restauracji, sal wykładowych, przedszkoli, szkół, biur, aptek, sklepów, budynków użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych.
Urządzenie Sentinel Clean Air zostało zaprojektowany do pomieszczeń zamkniętych w których przebywa grupa osób w określonym czasie, a niewielki dystans społeczny może sprzyjać transmisji wirusów (w tym SARS-CoV-2), bakterii, grzybów. Sentinel Clean Air przeznaczony jest do powierzchni max 300m3.

SKUTECZNOŚĆ

Technologia stosowana przez NASA

Fotokataliza to jedna z najnowocześniejszych i najskuteczniejszych metod oczyszczania powietrza, przeznaczona do dekontaminacji dużych powierzchni, czego dowodem jest fakt stosowania jej przez NASA na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i do odkażania sprzętu przed transportem.
* Jay L.Perry, Kenneth R. Frederick i Joseph P. Scott: „Porównanie wydajności reaktora fotokatalitycznego utleniania dla śladowego zanieczyszczenia kabiny statku kosmicznego”.

Skuteczność potwierdzona badaniami

Doniesienia ze świata naukowego dowodzą, że fotokataliza skutecznie niszczy wirusy, bakterie, grzyby, pleśnie.

 • SENTINEL Clean Air inaktywuje wirusy już w ciągu 30 minut do 99,95 %

 • Redukcja bakterii o 97% i grzybów o 94% w powietrzu po 3 godzinach.

Skuteczność technologi potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez:

 • Katedrę Biotechnologii Środowiska Politechniki Łódzkiej.

 • PAN Proteon Pharmaceuticals S.A.

 • Katedrę Biotechnologii Środowiska Politechniki Łódzkiej Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

ZALETY TECHNOLOGII

 • Proces fotokatalizy jest szybki, ekologiczny i efektywny, dzięki czemu jest to doskonały sposób na utrzymywanie czystego powietrza, oczyszczacze likwidują wirusy do 99,95 % już w ciągu 30 minut, bakterie do 97 % w ciągu 3 godzin oraz grzyby do 94% w ciągu 3 godzin.
 • Nie wykorzystuje lamp UV-C, ozonu, jonów srebra, filtrów Hepa, filtrów węglowych.
  Technologia bezpieczna dla ludzi, zwierząt i roślin.
 • Zapewnia ochronę w trybie ciągłym pracując 24h na dobę.

OPIS TECHNOLOGII

Technologia fotokatalityczna

Fotokataliza to proces chemiczny, który polega na zmianie szybkości lub inicjacji reakcji chemicznej z udziałem światła w obecności fotokatalizatora. Jednym z najbardziej efektywnych fotokatalizatorów jest ditlenek tytanu (TiO2), który inaktywuje szkodliwe wirusy, bakterie, grzyby, pleśnie i lotne związki organiczne. Warstwy na które nałożony jest ditlenek tytanu posiadają bardzo dobrze rozwiniętą powierzchnię na skutek stosowania wysoko porowatych warstw ceramicznych, a same cząstki zostały specjalnie zmodyfikowane, aby również reagowały na promieniowanie w zakresie światła widzialnego.

Działanie fotokatalizy jest podobne do działania fotosyntezy w przyrodzie. Produktem końcowym tej reakcji jest niewielka ilość CO2 i pary wodnej.

Schemat działania urządzeń

Etap I Zanieczyszczone powietrze kierowane jest do wnętrza urządzenia, gdzie przechodzi przez warstwy filtracyjne, które wyłapują cząsteczki stałe, takie jak pyły: PM 2,5, PM 10 i większe.

Etap II Następnie powietrze trafia na warstwy ceramiczne z nałożonymi modyfikowanymi warstwami ditlenku tytanu (TiO2). Struktura ceramiki i naniesione na nią związki w procesie fotokatalizy aktywowanym lampami UV-A trwale niszczą wirusy, bakterie, zanieczyszczenia chemiczne i nieprzyjemne zapachy.

Etap III W ostatnim etapie powietrze przechodzi przez filtr z nanocząsteczkami miedzi zaimplementowanymi na włókninie, który inaktywuje resztki grzybów i pleśni.

SENTINEL CLEAN AIR - DANE TECHNICZNE

 • Urządzenie do dekontaminacji powietrza w obecności człowieka
 • Redukcja wirusów do 99,95% w ciągu 30 minut, bakterii do 97%, grzybów do 94% w ciągu 3 godzin potwierdzone badaniami
 • Inaktywacja mikroorganizmów oraz LZO w procesie fotokatalizy UV +TiO2
 • W procesie inaktywacji mikroorganizmów nie wykorzystuje nadtlenku wodoru, lamp UV-C, ozonu, filtrów HEPA, filtrów węglowych
 • Oczyszczanie powietrza z cząstek stałych PM 2,5 i PM 10 i większych poprzez wymienny filtr wstępny
 • Inaktywacja pozostałości grzybów i pleśni poprzez filtr końcowy z nanocząsteczkami miedzi
 • Wydajność min. 300m3/h
 • Intuicyjna obsługa poprzez kolorowy wyświetlacz z komunikatami w języku polskim oraz przyciski sterowania
 • Możliwość wyboru jednego z trzech zaprogramowanych cykli pracy, różnokolorowe podświetlenie urządzenia i wyświetlacza w zależności od wybranego trybu i stanu zaawansowania procesu
 • Wyposażone w cztery łożyskowane, skrętne kółka w tym dwa z hamulcem
 • Bezpieczny dla pacjentów, personelu i wyposażenia – produkty końcowe to tlen i para wodna
 • Wymiary : szerokość: 50cm, głębokość: 50cm, wysokość: 85cm
 • Waga: 20kg
 • Zasilanie: 230 V 50Hz
 • Poziom hałasu: 51 dB
 • Pobór energii: 192,2 W
 • Wsparcie techniczne online
 • Gwarancja 24 miesiące od daty instalacji