DEKONTAMINACJA POWIETRZA W OBECNOŚCI CZŁOWIEKA

Redukuje bakterie, grzyby, wirusy (w tym koronawirusa) już w ciągu 30 minut do 99,95 %
Zapewnia bezpieczeństwo – inaktywuje mikroorganizmy poprzez fotokatalizę
Proces fotokatalizy jest szybki (cichy, bezobsługowy), ekologiczny i efektywny

Technologia fotokatalityczna
Fotokataliza to proces chemiczny, który polega na zmianie szybkości lub inicjacji reakcji chemicznej z udziałem światła w obecności fotokatalizatora. Jednym z najbardziej efektywnych fotokatalizatorów jest ditlenek tytanu (TiO2), który inaktywuje szkodliwe wirusy, bakterie, grzyby, pleśnie i lotne związki organiczne. Warstwy na które nałożony jest ditlenek tytanu posiadają bardzo dobrze rozwiniętą powierzchnię na skutek stosowania wysoko porowatych warstw ceramicznych, a same cząstki zostały specjalnie zmodyfikowane, aby również reagowały na promieniowanie w zakresie światła widzialnego.

Działanie fotokatalizy jest podobne do działania fotosyntezy w przyrodzie. Produktem końcowym tej reakcji jest niewielka ilość CO2 i pary wodnej.

Doniesienia ze świata naukowego dowodzą, że fotokataliza skutecznie niszczy wirusy, bakterie, grzyby, pleśnie.

Schemat działania urządzeń

Etap I Zanieczyszczone powietrze kierowane jest do wnętrza urządzenia, gdzie przechodzi przez warstwy filtracyjne, które wyłapują cząsteczki stałe, takie jak pyły: PM 2,5, PM 10 i większe.

Etap II Następnie powietrze trafia na warstwy ceramiczne z nałożonymi modyfikowanymi warstwami ditlenku tytanu (TiO2). Struktura ceramiki i naniesione na nią związki w procesie fotokatalizy aktywowanym lampami UV-A trwale niszczą wirusy, bakterie, zanieczyszczenia chemiczne i nieprzyjemne zapachy.

Etap III W ostatnim etapie powietrze przechodzi przez filtr z nanocząsteczkami miedzi zaimplementowanymi na włókninie, który inaktywuje resztki grzybów i pleśni.

Zalety technologii
Proces fotokatalizy jest szybki, ekologiczny i efektywny, dzięki czemu jest to doskonały sposób na utrzymywanie czystego powietrza, oczyszczacze likwidują wirusy do 99,95 % już w ciągu 30 minut, bakterie do 97 % w ciągu 3 godzin oraz grzyby do 94% w ciągu 3 godzin.
Nie wykorzystuje lamp UV-C, ozonu, jonów srebra, filtrów Hepa, filtrów węglowych.
Technologia bezpieczna dla ludzi, zwierząt i roślin. Zapewnia ochronę w trybie ciągłym pracując 24h na dobę.

Skuteczność potwierdzona badaniami
Urządzenia przeszły pozytywnie badania naukowe – udokumentowana skuteczność przeciwko wirusom, bakteriom, grzybom.
Badania przeprowadzone przez renomowane instytucje naukowe:
Politechnika Łódzka, Proteon Pharmaceuticals.
Badania wykonane przez Katedrę Biotechnologii Środowiska Politechniki Łódzkiej wykazały wysoką skuteczność dezynfekcji powietrza w zakresie mikrobiologicznym. Już po 1 godzinie dekontaminacji liczba bakterii zmniejszyła się o 80%, a liczba grzybów zmniejszyła się o 54%. Najlepszy efekt redukcji bakterii o 97% i grzybów o 94% w powietrzu następuje po 3 godzinach pracy urządzenia.
Badania na bakteriofagach wykonane przez jednostkę naukowo badawczą PAN Proteon Pharmaceuticals S.A wykazały, że wykorzystywana technologia inaktywuje wirusy już w ciągu 30 minut do 99,95 %. 
Urządzenie przeszło pozytywne badania w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Technologia stosowana przez NASA
Fotokataliza to jedna z najnowocześniejszych i najskuteczniejszych metod oczyszczania powietrza, przeznaczona do dekontaminacji dużych powierzchni, czego dowodem jest fakt stosowania jej przez NASA na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i do odkażania sprzętu przed transportem.
* Jay L.Perry, Kenneth R. Frederick i Joseph P. Scott: „Porównanie wydajności reaktora fotokatalitycznego utleniania dla śladowego zanieczyszczenia kabiny statku kosmicznego”.

Urządzenie Sentinel Clean Air został zaprojektowany do pomieszczeń zamkniętych w których przebywa grupa osób w określonym czasie, a niewielki dystans społeczny może sprzyjać transmisji wirusów (w tym SARS-CoV-2), bakterii, grzybów. Sentinel Clean Air przeznaczony jest do powierzchni max 300m3. Dekontaminator Sentinel Clean Air dedykowany jest szczególnie dla : gabinetów lekarskich, sal chorych, poczekalni, sal rehabilitacyjnych, sal wykładowych, przedszkoli, szkół, biur, aptek, sklepów, budynków użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych.

Sentinel Clean Air – dane techniczne:

– Urządzenie do dekontaminacji powietrza w obecności człowieka
– Redukcja wirusów do 99,95% w ciągu 30 minut, bakterii do 97%, grzybów do 94% w ciągu 3 godzin potwierdzone badaniami
– Inaktywacja mikroorganizmów oraz LZO w procesie fotokatalizy UV +TiO2
– W procesie inaktywacji mikroorganizmów nie wykorzystuje nadtlenku wodoru, lamp UV-C, ozonu, filtrów HEPA, filtrów węglowych
– Oczyszczanie powietrza z cząstek stałych PM 2,5 i PM 10 i większych poprzez wymienny filtr wstępny
– Inaktywacja pozostałości grzybów i pleśni poprzez filtr końcowy z nanocząsteczkami miedzi
– Wydajność min. 300m3/h
– Intuicyjna obsługa poprzez kolorowy wyświetlacz z komunikatami w języku polskim oraz przyciski sterowania
– Możliwość wyboru jednego z trzech zaprogramowanych cykli pracy, różnokolorowe podświetlenie urządzenia i wyświetlacza w zależności od wybranego trybu i stanu zaawansowania procesu
– Wyposażone w cztery łożyskowane, skrętne kółka w tym dwa z hamulcem
– Bezpieczny dla pacjentów, personelu i wyposażenia – produkty końcowe to tlen i para wodna
– Wymiary : szerokość: 50cm, głębokość: 50cm, wysokość: 85cm
– Waga: 20kg
– Zasilanie: 230 V 50Hz
– Poziom hałasu: 51 dB
– Pobór energii: 192,2 W
– Wsparcie techniczne online
– Gwarancja 24 miesiące od daty instalacji