SENTINEL room AD2021

Sentinel room AD 2021

Sentinel room AD 2021 – model bazujący na systemie Sentinel room dodatkowo wzbogacony nowe technologiczne rozwiązania:

większy i przyjazny w obsłudze 8-calowy wyświetlacz, posiadający intuicyjny system kontrolowania i sterowania przebiegiem procesu;

wbudowany system monitorowania stężenia H2O2 umożliwiający podgląd rejestrowanych wartości w dekontaminowanym pomieszczeniu na urządzeniu peryferyjnym (tablet, smartfon, itp.); zintegrowany z urządzeniem system jednostek aeracyjnych o wydajności powyżej 1200m3/h, pozwala przyspieszyć proces i oddanie do użytku zdekontaminowanego pomieszczenia; dekontaminuje pomieszczenia o kubaturze do 500m3.

Dzięki zastosowanym usprawnieniom operator może połączyć się z zewnątrz dekontaminowanego pomieszczenia za pomocą np. smartfona i sprawdzić, czy stężenie jest na właściwym bezpiecznym poziome, nie tracąc czasu na założenie pełnego zabezpieczenia osobistego w celu zbadania stężenia wewnątrz pomieszczenia.

Wbudowany system jednostek aeracyjnych o wysokiej wydajności skraca czasu osiągnięcia bezpiecznego stężenia H2O2.

Dodatkowo została zwiększona maksymalna pojemność dekontaminowanej przestrzeni, co umożliwia łączenie pomieszczeń w jedną kubaturę w pojedynczym procesie.

Powyższe rozwiązania oszczędzają czas, co pozwala efektywnie i bezpiecznie wykorzystać system SENTINEL room AD 2021 w ciągu jednego dnia roboczego.

Skuteczność nowoczesnego systemu Sentinel room AD 2021 pozostaje na najwyższym możliwym poziomie – redukcja mikroorganizmów patogennych w tym spor Geobacillus stearotermophilus 106 o 6 rzędów wielkości (6 logarytmów) już podczas jednego cyklu.

Skuteczność poparta badaniami wykonanymi przez:

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii