ENERGY-XGEN

Energia z wodoru

Wodór jako najczęściej występujący pierwiastek chemiczny we Wszechświecie jest powszechnie wykorzystywany we współczesnym świecie. Niestety najczęściej pozyskuje się go metodą reformingu parowego gazu ziemnego. Produktem końcowym nie jest zatem najbardziej pożądany wodór zielony co prowadzi do wielu ograniczeń w zastosowaniu.

Najnowocześniejszą metodą pozyskania wodoru jest elektroliza wody za pomocą elektrolizerów PEM lub alkalicznych (AEL). Jest to metoda, która wykorzystuje spore zasoby energii dlatego najbardziej uzasadnione ekonomicznie jest wyposażenie instalacji wytwarzania wodoru w OZE- turbiny wiatrowe i fotowoltaika. Wytworzymy w ten sposób najbardziej pożądany wodór zielony. Koszt takich instalacji jest relatywnie wysoki jednak dynamiczny rozwój tego obszaru powoduje relatywnie szybki zwrot kapitału.

ENERGY-XGEN w swojej ofercie posiada wszystkie elementy pozwalające zaprojektować oraz wykonać instalację wytwarzania wodoru oraz jego magazynowania i ponownego przetwarzania w energię.