SENTINEL room

Sentinel room

SENTINEL room to skuteczny, bezpieczny i przyjazny w eksploatacji system przeznaczony do dekontaminacji:

 • pomieszczeń szpitalnych o podwyższonej aseptyce wraz z całym wyposażeniem, w tym wrażliwej aparatury medycznej;
 • pomieszczeń w przemyśle farmaceutycznym;
 • innych miejsc …

Skuteczność

System skutecznie redukuje mikroorganizmy patogenne w tym spory Geobacillus stearotermophilus 106 o 6 rzędów wielkości (6 logarytmów) już podczas jednego cyklu – potwierdzone badaniami wykonanymi przez:

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii

 • Umożliwia przeprowadzenie walidacji procesu przy użyciu testów biologicznych Geobacillus stearothermophilus 106;
 • Doskonale penetruje i eliminuje ryzyko kondensacji na powierzchni, dzięki wytworzeniu par nadtlenku wodoru
  (7,5%, 12% lub 30% ) o wielkości cząsteczki max 5 mikronów;
 • Pozwala zweryfikować skuteczność procesu za pomocą chemicznych pasków testowych.

Bezpieczeństwo

SENTINEL room pobiera z kanistrów czynnik dezynfekujący poprzez zautomatyzowany pneumatyczny system poboru – eliminując kontakt personelu z H2O2;
Wprowadzenie igieł do kanistrów odbywa się automatycznie, bez udziału operatora;
Czynnik dezynfekcyjny wydostaje się przez automatycznie wysuwaną dyszę ultradźwiękową, w momencie opuszczenia pomieszczenia przez operatora bezpośrednio po uruchomieniu procesu;
Pneumatycznie wysuwana dysza, eliminuje ryzyko kontaktu z H2O2 i ogranicza ryzyko mechanicznego uszkodzenia;
Czujnik ruchu i blokada drzwiczek urządzenia eliminują możliwość bezpośredniego kontaktu z czynnikiem dezynfekującym;
Uruchamianie procesu poprzez dedykowany klucz RFID zapobiega przed dostępem osób niepowołanych;
Czynnik dezynfekcyjny jest w pełni bezpieczny. Nie powoduje korozji, jest biodegradowalny, a pozostałościami po procesie są tlen atomowy i para wodna;
Włącznik główny posiada pełne zabezpieczenie, dzięki możliwości dodatkowego zablokowania bezpośrednio na włączniku.

Przyjazny w eksploatacji

 • Przyjazny w obsłudze 4-calowy wyświetlacz posiada intuicyjny system kontrolowania i sterowania przebiegiem procesu;
 • Menu, komunikaty procesowe, raport i kontrola procesowa w języku polskim;
 • Umożliwia łączenie się z urządzeniami peryferyjnymi za pomocą WiFi i LAN;
 • Archiwizuje dane w języku polskim z 500-set przeprowadzonych procesów;
 • Intuicyjne tworzenie bazy danych, oddziałów i sal;
 • Jest wyposażony w cztery cichobieżne kółka łożyskowane w tym dwa z hamulcem;
 • Ma niewielkie wymiary (49x60x106cm) i wagę (58kg);
 • Dekontaminuje pomieszczenia o kubaturze do 400m3;
 • Posiada czytnik daty ważności, numeru seryjnego, poziomu ilości płynu dezynfekującego;
 • Wymaga zasilania 230V i mocy max 2,5kW.

Opis procesu:

System dekontaminacji pomieszczeń i sprzętów SENTINEL room gwarantuje najwyższy poziom redukcji mikroorganizmów patogennych, zapewniając tym samym najwyższy poziom bezpieczeństwa mikrobiologicznego SAL10-6. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają redukcję Geobacillus stearothermophilus o 6 log. W celu zagwarantowania poziomu SAL10-6 oraz możliwości wykonania walidacji oparto się na metodologii działań zachodzących w procesach sterylizacji niskotemperaturowej narzędzi i urządzeń medycznych.

Pozytywnie zweryfikowane wszystkie próby badania skuteczności z użyciem urządzenia do dekontaminacji SENTINEL room, zmieniają perspektywę procesu dekontaminacji. Zautomatyzowana dezynfekcja ustępuje miejsca rzeczywistej sterylizacji pomieszczeń. SENTINEL room jest pierwszym polskim systemem, który spełnia najwyższe standardy skuteczności i bezpieczeństwa w zakresie redukcji Geobacillus stearotermophilus 106 zapewniając SAL10-6 podczas jednego cyklu.

Skuteczny, bezpieczny i przyjazny w eksploatacji system do dekontaminacji pomieszczeń SENTINEL room, został stworzony, aby w pełni chronić pacjentów, personel oraz środowisko naturalne. W procesie wykorzystuje nadtlenek wodoru czyli substancję, której produktami rozpadu jest tlen i woda. Skuteczność systemu w redukcji obciążenia mikrobiologicznego o 6 log została sprawdzona poprzez wykorzystanie szczepów kontrolnych w procesie sterylizacji – Geobacillus stearothermophilus. Jest łatwy w obsłudze, dzięki zastosowaniu przyjaznego systemu sterowania oraz pełnej mobilności. SENTINEL room wykorzystuje najnowsze rozwiązania, między innymi w pełni automatyczny systemu poboru czynnika, czy zautomatyzowaną dyszę ultradźwiękową, pozwalając tym samym na bezpieczne i skuteczne stosowanie w celu wyeliminowania zagrożenia mikrobiologicznego.

Skuteczność poparta badaniami wykonanymi przez:
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii