SENTINEL room

Sentinel room

SENTINEL room to skuteczny, bezpieczny i przyjazny w eksploatacji system przeznaczony do dekontaminacji:

 • pomieszczeń szpitalnych o podwyższonej aseptyce wraz z całym wyposażeniem, w tym wrażliwej aparatury medycznej;
 • pomieszczeń w przemyśle farmaceutycznym;
 • laboratoriów farmaceutycznych i przemysłowych
 • wielu innych miejsc

Skuteczność

SENTINEL room to jedno z trzech urządzeń do dekontaminacji na świecie zapewniające najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa eliminując wszystkie mikroorganizmy w tym chorobotwórcze i antybiotykooporne – wirusy, bakterie, prątki, grzyby, drożdże oraz spory (Geobacillus Stearotermophilus 106 – redukcja o 6 logarytmów)

SENTINEL room średnio dwukrotnie przekroczył wymagania normy europejskiej PN-EN 17272, dotyczące redukcji poszczególnych szczepów (S, B, V, F, Tbc)

SENTINEL room umożliwia przeprowadzenie walidacji i kontroli procesu przy użyciu testów biologicznych Geobacillusstearothermophilus 106 oraz chemicznych pasków testowych;

SENTINEL room doskonale penetruje i eliminuje ryzyko kondensacji na powierzchni, dzięki wytworzeniu par nadtlenku wodoru (HPV);

SENTINEL room został przebadany przez:

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii

UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej

i Diagnostyki Mikrobiologicznej

Bezpieczeństwo

 • SENTINEL room pobiera z kanistrów czynnik dezynfekujący poprzez zautomatyzowany pneumatyczny system poboru – eliminując kontakt personelu z H2O2;
 • Wprowadzenie igieł do kanistrów odbywa się automatycznie, bez udziału operatora;
 • Czynnik dezynfekcyjny wydostaje się przez automatycznie wysuwaną dyszę ultradźwiękową, w momencie opuszczenia pomieszczenia przez operatora bezpośrednio po uruchomieniu procesu;
 • Pneumatycznie wysuwana dysza, eliminuje ryzyko kontaktu z H2O2 i ogranicza ryzyko mechanicznego uszkodzenia;
 • Czujnik ruchu i blokada drzwiczek urządzenia eliminują możliwość bezpośredniego kontaktu z czynnikiem dezynfekującym;
 • Uruchamianie procesu poprzez dedykowany klucz RFID zapobiega przed dostępem osób niepowołanych;
 • Czynnik dezynfekcyjny jest w pełni bezpieczny. Nie powoduje korozji, jest biodegradowalny, a pozostałościami po procesie są tlen atomowy i para wodna;
 • Włącznik główny posiada pełne zabezpieczenie, dzięki możliwości dodatkowego zablokowania bezpośrednio na włączniku.

Przyjazny w eksploatacji

 • Przyjazny w obsłudze 4-calowy wyświetlacz posiada intuicyjny system kontrolowania i sterowania przebiegiem procesu;
 • Menu, komunikaty procesowe, raport i kontrola procesowa w języku polskim;
 • Umożliwia łączenie się z urządzeniami peryferyjnymi za pomocą WiFi i LAN;
 • Archiwizuje dane w języku polskim z 500-set przeprowadzonych procesów;
 • Intuicyjne tworzenie bazy danych, oddziałów i sal;
 • Jest wyposażony w cztery cichobieżne kółka łożyskowane w tym dwa z hamulcem;
 • Ma niewielkie wymiary (49x60x106cm) i wagę (58kg);
 • Dekontaminuje pomieszczenia o kubaturze do 400m3;
 • Posiada czytnik daty ważności, numeru seryjnego, poziomu ilości płynu dezynfekującego;
 • Wymaga zasilania 230V i mocy max 2,5kW.

Opis procesu

System dekontaminacji pomieszczeń i sprzętów SENTINEL room gwarantuje najwyższy poziom redukcji mikroorganizmów patogennych, zapewniając tym samym najwyższy poziom bezpieczeństwa mikrobiologicznego SAL10-6. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają redukcję Geobacillus stearothermophilus o 6 log. W celu zagwarantowania poziomu SAL10-6 oraz możliwości wykonania walidacji oparto się na metodologii działań zachodzących w procesach sterylizacji niskotemperaturowej narzędzi i urządzeń medycznych.

Pozytywnie zweryfikowane wszystkie próby badania skuteczności z użyciem urządzenia do dekontaminacji SENTINEL room, zmieniają perspektywę procesu dekontaminacji. Zautomatyzowana dezynfekcja ustępuje miejsca rzeczywistej sterylizacji pomieszczeń. SENTINEL room jest pierwszym polskim systemem, który spełnia najwyższe standardy skuteczności i bezpieczeństwa w zakresie redukcji Geobacillus stearotermophilus 106 zapewniając SAL10-6 podczas jednego cyklu.

Skuteczny, bezpieczny i przyjazny w eksploatacji system do dekontaminacji pomieszczeń SENTINEL room, został stworzony, aby w pełni chronić pacjentów, personel oraz środowisko naturalne. W procesie wykorzystuje nadtlenek wodoru czyli substancję, której produktami rozpadu jest tlen i woda. Skuteczność systemu w redukcji obciążenia mikrobiologicznego o 6 log została sprawdzona poprzez wykorzystanie szczepów kontrolnych w procesie sterylizacji – Geobacillus stearothermophilus. Jest łatwy w obsłudze, dzięki zastosowaniu przyjaznego systemu sterowania oraz pełnej mobilności. SENTINEL room wykorzystuje najnowsze rozwiązania, między innymi w pełni automatyczny systemu poboru czynnika, czy zautomatyzowaną dyszę ultradźwiękową, pozwalając tym samym na bezpieczne i skuteczne stosowanie w celu wyeliminowania zagrożenia mikrobiologicznego.